• Algemene voorwaarden BoerenBond/Welkoop Klantenpas

  Algemeen

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, in het bezit hebben en het gebruiken van de BoerenBond/Welkoop Klantenpas (hierna: de "Klantenpas"). Het BoerenBond/Welkoop klantenpasprogramma wordt gevoerd door, en de Klantenpas is eigendom van Agri Retail B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (6716AE) Ede aan de Galvanistraat 100. Bij het aanvragen van de Klantenpas heeft u kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de Klantenpas geeft u te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. BoerenBond/Welkoop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wij raden u aan om deze voorwaarden telkens voor het gebruik van de Klantenpas te raadplegen. Blijft u na de ingangsdatum van de wijzigingen de Klantenpas gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

  Aanvragen

  De Klantenpas wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting verstrekt en kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon vanaf 18 jaar en ouder, alsmede door rechtspersonen. De Klantenpas is te verkrijgen in de BoerenBond-/Welkoop-winkels* of aan te vragen via de website http://www.boerenbond-welkoop.nl/klantenpas. Het gebruik van de Klantenpas is strikt persoonlijk. Zowel bij het online aanvragen als bij de aanvraag in de betreffende BoerenBond-/Welkoop-winkel, ontvangt u een welkomstpakket met daarin een welkomstbrief (hierna: de "Welkomstbrief"). U kunt de Klantenpas direct na ontvangst gebruiken om punten te sparen, echter om de spaarpunten te kunnen verzilveren, dient u de Klantenpas te activeren.

  Activeren

  U kunt uw Klantenpas online activeren door middel van het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van BoerenBond/Welkoop. Indien u niet beschikt over Internet, kunt u eveneens uw Klantenpas activeren door de zogenaamde activatiekaart die aan de Welkomstbrief vast zit, volledig in te vullen en deze in te sturen. Bij gebreke hieraan behoudt BoerenBond/Welkoop zich het recht voor om de aanvraag dan wel de activatie van de Klantenpas niet te honoreren. Als houder van de Klantenpas, verplicht u zich ertoe om BoerenBond/Welkoop in te lichten over elke wijziging die optreedt in de eerder door u aan BoerenBond/Welkoop verstrekte informatie.

  Sparen

  De voordelen van de Klantenpas worden toegekend in de vorm van spaarpunten, die elektronisch op de Klantenpas worden geladen bij vertoning daarvan aan de kassa. Bij besteding van elke euro in de BoerenBond-/Welkoop-winkels krijgt u als deelnemer één punt. Bepaalde artikelen kunnen recht geven op extra punten. Er kunnen geen punten worden gespaard op, of worden ingewisseld voor cadeaubonnen, tabakswaren en boeken. Vooralsnog is het niet mogelijk om punten te sparen bij online bestellingen. Spaarpunten worden berekend aan de hand van het netto kassabedrag, dus het aankoop bedrag minus eventuele kortingen en/of kortingsbonnen. Bij het retourneren van een aankoop heeft BoerenBond/Welkoop het recht de bij die aankoop ontvangen spaarpunten terug te boeken. Indien u bij het afrekenen van de aankopen niet in staat bent uw Klantenpas te tonen, dan kan de winkelmedewerker als geste een zogenaamde (claim)code op de kassabon uitprinten. U heeft gedurende een periode van 14 dagen na het moment van deze aankoop, de mogelijkheid deze spaarpunten te claimen door middel van het invoeren van uw Klantenpasnummer en de toegekende (claim)code via http://www.boerenbond-welkoop.nl/klantenpas. De uiterlijke vervaldatum waarop de punten kunnen worden geclaimd staat op uw kassabon vermeld. Het is helaas niet mogelijk om achteraf op een andere wijze dan via voornoemde website de spaarpunten te claimen.

  Puntensaldo

  Het saldo van de Klantenpas zal zichtbaar zijn op de kassabon en kan worden ingezien via de website http://www.boerenbond-welkoop.nl/klantenpas. In geval van onduidelijkheid over het puntensaldo en de totstandkoming hiervan is bepalend hetgeen hieromtrent vermeld staat in de administratie van Agri Retail en/of BoerenBond/Welkoop.

  Verzilveren

  De BoerenBond/Welkoop Klantenpas is geldig in alle BoerenBond-/Welkoop-winkels in Nederland*. Om gebruik te maken van de voordelen van de Klantenpas dient u de pas te tonen voordat de aankopen worden afgerekend. Het verzilveren van de spaarpunten is uitsluitend mogelijk op vertoon van uw Klantenpas. Indien u hiertoe niet in staat bent dan kunnen de voordelen niet op een later moment aan u worden toegekend, zoals dat wel mogelijk is bij het toekennen van spaarpunten achteraf (zie kopje Sparen). BoerenBond/Welkoop behoudt zich het recht voor om de gespaarde punten op de Klantenpas te laten vervallen indien de gespaarde punten niet binnen 24 maanden na het verkrijgen worden verzilverd, dan wel indien gedurende die periode geen punten worden gespaard. De punten kunnen nimmer worden omgewisseld tegen geld. De Klantenpas kan in geen enkel geval worden aangewend als krediet- of garantiekaart.

  Servicedesk

  Heeft u vragen dan wel opmerkingen over het gebruik van de Klantenpas of problemen bij het verzilveren van uw puntensaldo, laat ons dat zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Agri Retail op telefoonnummer 088 - 2324800 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Verlies van de Klantenpas

  In geval van verlies en/of beschadiging van de Klantenpas, kunt u als houder gratis een nieuwe Klantenpas aanvragen, via de hiervoor vermelde Service Desk. Na controle van uw gegevens bestaat de mogelijkheid om de opgebouwde spaarpunten over te zetten naar de nieuwe pas, zodat deze niet verloren gaan.

  Wijziging en beëindiging

  BoerenBond/Welkoop is gerechtigd om haar klantenpasprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of beë indigen. BoerenBond/Welkoop zal u en de andere houders van de Klantenpas hiervan op de hoogte brengen en de wijzigingen of beë indiging tevens in de winkels en op de website kenbaar maken. Alsdan kunt u als houder van de Klantenpas de reeds gespaarde punten verzilveren gedurende een resterende periode als vermeld in de betreffende (online)uiting.

  Privacy en persoonlijke gegevens

  De door u en de andere houders van de Klantenpas ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in de BoerenBond/Welkoop klantenpasdatabase. Deze gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverstrekking is Agri Retail B.V. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, meldingsnummer 1502440. BoerenBond/Welkoop kan uw gegevens gebruiken voor analyse- en direct marketingdoeleinden. BoerenBond/Welkoop kan uw gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan BoerenBond/Welkoop (mede) houder is. Uw persoonsgegevens worden door BoerenBond/Welkoop en/of Agri Retail B.V. nooit aan derden verstrekt, tenzij zij daartoe wettelijk worden verplicht of indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

  Indien u geen informatie wenst te ontvangen over acties van BoerenBond/Welkoop dan kunt u uw gegevens uit het voornoemde bestand laten verwijderen. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken of de deelname aan het klantenpasprogramma beëindigen. Alsdan dient u dit kenbaar te maken via het telefoonnummer of e-mailadres als vermeld onder het kopje 'Servicedesk'.

  Aansprakelijkheid

  BoerenBond/Welkoop en de BoerenBond-/Welkoop-winkels aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de Klantenpas, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de Klantenpas, behoudens gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van BoerenBond/Welkoop. Bij een vermoeden dan wel in geval van fraude, het in strijd handelen met deze voorwaarden, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft BoerenBond/Welkoop het recht om de voordelen die aan het gebruik van de Klantenpas verbonden zijn niet te verstrekken en de Klantenpas te laten vervallen en het tegoed aan gespaarde punten te annuleren.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

  * met uitzondering van de Horticoop-winkels in Aalsmeer, Bleiswijk, De Lier, 's Gravenzande, Klazienaveen, Noord-Scharwoude, Pijnacer, Poeldijk, Roelofarendsveen, Rijnsburg en Rockanje.

  Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 5 oktober 2012.

  Download algemene voorwaarden als PDF

Vind ons ook op: facebookLogo

Reguliere openingstijden

 • ma-do    09:00 - 18:00
 • vrijdag   09:00 - 20:00
 • zaterdag 09:00 - 17:00
GIESSENBURG
Peursumseweg 25a
Giessenburg
tel. 0184 - 659026